035-2340450 premiumkeur@gmail.com

Nulmeting Hilversum


Nulmeting Hilversum. Wat is een nulmeting?  Een nulmeting is een onafhankelijke bouwkundige vooropname. Door middel van foto’s wordt de bouwkundige staat van een gebouw of huis zeer nauwkeuring digitaal vastgelegd. Als er schade door bouwkundige werkzaamheden is ontstaan kun je door middel van de foto’s en de rapportage schade aantonen en verhalen op de uitvoerende partij. Met een nulmeting kunt u als particulier of aannemer vervelende discussies want en peperdure rechtszaken voorkomen.

Ik heb zelf 25 jaar als aannemer in gewerkt. Een man uit de harde praktijk die zowel het belang van de aannemer en dat van de particuliere woningbezitter begrijpt. Bent u bijvoorbeeld een particuliere eigenaar van een huis in Utrecht dan kan een nulmeting u beschermen als een aannemer schade aan uw huis  heeft veroorzaakt. Een nulmeting of met andere woorden een bouwkundige vooropname is een uitstekende bewijslast tegen de aannemer.

Een aannemer is verplicht een nulmeting te laten uitvoeren als er ingrijpende risicovolle bouwkundige werkzaamheden gaan plaatsvinden die schade aan gebouwen of huizen kunnen veroorzaken. De bouwverzekeraar van de aannemer eist dat de aannemer voordat de werkzaamheden aanvangen een nulmeting wordt uitgevoerd. Heeft u geen nulmeting uitgevoerd dan kunt u geen CAR-verzekering (Construction All Risks) afsluiten en zult u als aannemer alle ontstane schade zelf moeten vergoeden.

Is er een bouwput in de buurt of gaan de buren flink verbouwen neem dan contact op met Premiumkeur voor het uitvoeren van een nulmeting Hilversum 035-2340450

Wij zijn dagelijks aan het werk in het Gooi en u kunt ons bellen als u een nulmeting wilt laten uitvoeren in Loosdrecht, Eemnes, Blaricum, Laren, Kortenhoef, Muiden, Muiderberg, Bussum, Naarden, Naarden-Vesting, Bikbergen en Huizen

Wat is het doel van een nulmeting?

Bij elk bouwproject gaat er wel eens iets mis. Regen en storm beschadigen bijvoorbeeld een pand in aanbouw. Of uw onderaannemer maakt een fout waardoor schade ontstaat.

Met de CAR-verzekering beschermt u zich tegen deze risico’s. Of dit nu voor de duur van één bouwproject is, of voor alle projecten het hele jaar door. Zo bent u verzekerd tegen schade tijdens het werk op de bouwplaats.


Een bouwkundige vooropname, ook wel nulmeting genoemd betreft het vastleggen van een object en eventuele omgevingen vóór dat er risicovolle werkzaamheden starten. Werkzaamheden zoals heiwerkzaamheden, bronbemalingen/grondwateronttrekking, in- en uittrillen van damwanden en zwaar bouwverkeer.


Het doel van de bouwkundige opname is om volledig inzicht te krijgen in de eventuele bestaande gebreken zodat hier later geen onterechte schadeclaims over ontstaan.

De bouwkundige voorname opname met andere woorden een nulmeting wordt meestal op initiatief van de uitvoerende partij uitgevoerd. Maar bent u een particuliere eigenaar twijfel dan niet om ook een nulmeting uit te voeren, want dit kan dienen als bewijslast tegen de uitvoerende partij.

Door volledige en onafhankelijke vastlegging van de betreffende situatie profiteert u bij van de volgende voordelen:

– preventieve werking

– duidelijke schadevaststelling mogelijk

– voorkomen van discussies achteraf over vermeende schade.

– voorkomen stilstand project, door niet te weerleggen vermeende schade.

In een aantal situaties kan het noodzakelijk zijn dat de standaard vooropname wordt uitgebreid door het pand(en) in te meten. Met behulp van laser(waterpas apparatuur) worden horizontale en indien nodig verticale metingen verricht. In de gevel worden een aantal meetbouten geplaatst, die worden ingemeten vanaf een vast punt buiten het gebouw (b.v. een verder gelegen pand, viaduct o.i.d.). Door deze manier van inmeten en vastlegging is eventuele schade gemakkelijk aantoonbaar.
Indien nodig kunnen er ook scheurmeters worden geplaatst. Door middel van het plaatsen van scheurwijdtemeters over de aanwezige scheurvorming kan eventuele beweging van de scheur worden gevolgd. De scheurwijdtemeter wordt na het aanbrengen fotografisch vastgelegd zodat de aanvangspositie is bepaald.

In bepaalde gevallen is het tijdens de vooropname aan te bevelen om speciale metingen te verrichten. Met behulp van laser- (waterpas)apparatuur wordt de horizontale positie van het pand nauwkeurig vastgelegd. Schade door verzakking kan op deze manier worden aangetoond. Het rapport bevat een schriftelijke vastlegging en een situatietekening van de aangebrachte hoogtebouten.

Bel Premiumkeur 06-295 63 190 en voorkom rechtszaken en peperdure advocaten.

Wat kost een nulmeting


Een nulmeting kost € 349,00 inclusief 21 % btw. Een kleine investering om schade aan te tonen en te kunnen verhalen, want als u geen nulmeting heeft laten uitvoeren is er geen bewijslast en kunt u niet bewijzen dat schade is ontstaan. U kunt dan geen schade verhalen.

Nulmeting (1)
Nulmeting (2)
Nulmeting (3)
Nulmeting (4)
Nulmeting (5)
Nulmeting (6)
Nulmeting (7)
Nulmeting (8)

Wat wordt er geïnspecteerd bij een bouwkundige keuring?


De vloerbalken in de kruipruimte
De nokvorsten
De kilgoot
De schoorstenen
De dakgoot en de hemelwaterafvoeren
De dakkapellen
De bitumineuze dakbedekking
De loodslabben
De boeidelen
De houten gootbak
De zinken deklijsten
De voorgevel, achtergevel, zijgevel
Het voegwerk
Het pleisterwerk
De ramen
De kozijnen
Het glas
Deurbeslag
De badkamer
Tegelwerk badkamer
Voegwerk badkamer
Siliconenkit badkamer
Aarding van de badkamer
Ventilatie badkamer
De kelder
Scheuren in de muren

 

 

Wat wordt er geïnspecteerd tijdens een bouwtechnische keuring?


Aarding groepenkast
Bodem isolatie kruipruimte
Aanwezigheid van aardpen
Dakopbouw
Aarding stopcontacten
Groepenkaart
EPDM dakbedekking
Stopcontacten
Houtworm in de vloerbalken
Brandveiligheid
Plafonds
Brandbare materialen
Giftige brandbare materialen
Aanwezigheid rookmelders
Inbraakbestendigheid + hang- en sluitwerk
Buiten schilderwerk
Binnen schilderwerk
Keuken
De riolering
Toilet
Tegelvloeren
Houten vloeren
De open haard
De gashaard
De windveren
De waterborden
Aanbouw
De fundering (van de aanbouw of uitbouw)
Vochtonderzoek
Vochtplekken, schimmel
De fundering
Rieten dak
Isolatie van de kruipruimte
Lekkages dak
Loden waterleiding

 

 

 

 

Wat wordt er geïnspecteerd tijdens een bouwkundige keuring?


Sanitair badkamer
De dakbedekking
Dakconstructie
Waterleidingen
Isolatie dak
Vochtmeting lekkages
Vloerconstructie
Vloerbalken
Staalconstructie
Kruipruimte
Staalconstructie kruipruimte
Vloerconstructie in kruipruimte
Broodjesvloer kruipruimte
Kwaaitaalvloer
Betonrot in kruipruimte
Afvoeren in Kruipruimte
Asbest in kruipruimte
Ventilatie kruipruimte
Houtworm in de kruipruimte
Huiszwam in de kruipruimte
Vochtproblemen in de kruipruimte
Houtrot in de kruipruimte
Lekkages in de kruipruimte
Dakbeschot
De gasmeter
De kelder

 

 

Wat wordt er geïnspecteerd tijdens een bouwkundige keuring?


Sanitair badkamer
De dakbedekking
Dakconstructie
Waterleidingen
Spanten
Gordingen
Nokbalk
Isolatie dak
Lekkages
Vochtmeting lekkages
Vloerconstructie
Vloerbalken
Staalconstructie
Kruipruimte
Staalconstructie kruipruimte
Vloerconstructie in kruipruimte
Broodjesvloer kruipruimte
Kwaaitaalvloer
Betonrot in kruipruimte
Afvoeren in Kruipruimte
Asbest in kruipruimte
Ventilatie kruipruimte
Houtworm in de kruipruimte
Huiszwam in de kruipruimte
Vochtproblemen in de kruipruimte
Houtrot in de kruipruimte
Lekkages in de kruipruimte
Asbest
Zonnepanelen
Dakbeschot
De gasmeter
De kelder